Skip to main content.

inclusief kinderdagverblijf

dagopvang van 0 tot 3 jaar voor gewoon en anders ontwikkelende kinderen


Wat is inclusieve kinderopvang?

Inclusieve kinderopvang betekent dat kinderen in alle diversiteit met elkaar samen leven.
De Blokkendoos biedt gemengde opvang en differentieert zich van een ander kinderdagverblijf door:

Hoe werken wij aan inclusieve kinderopvang?

Algemene aandachtspunten:
  • individuele aanpak.
  • bieden van veiligheid en structuur waardoor het zelfvertrouwen stijgt en een positief zelfbeeld wordt gevormd.
  • stimuleren van zelfstandigheid.
  • vanuit de leefwereld van het kind.
Aandachtpunten voor kinderen met ontwikkelingsmoeilijkheden:
  • therapeuten en begeleidsters wisselen aandachtspunten per kind uit.
  • elk kind wordt volgens zijn ontwikkeling in een leefgroep toegewezen, niet volgens leeftijd.
  • regelmatig overleg tussen ouders, therapeuten, eventueel school, arts en begeleidsters.
  • meerdere personen begeleiden het kind om een vollediger en objectiever beeld te vormen..