Raptoritis

F3C

Robbe

Humor

Nieuws

Helimeetings

Veiligheid

Te koop

Multimedia

Links

 

     

        

Veiligheid bij helicoptermodellen !!!

Een radiografisch bestuurbaar helicoptermodel is iets facinerends, maar in geen geval een simpel te behandelen stuk speelgoed. Het is een zeer hoogstaand en boeiend stukje technisch vernuft dat uitsluitend bij behoedzame modelbouwers met verantwoordelijkheidsgevoel, zo mogelijk met ervaring, in goede handen is.

Ervaring met helicopters kan men verwerven door middel van speciale vakleteratuur en desbetreffende artikelen in vaktijdschriften. Ook de fabrikanten van helicoptermodellen dragen daaraan bij, door speciale literatuur en de omvangrijke, in de bouwdozen aanwezige handleidingen. Bovendien zijn er cursussen en alle mogelijke bijeenkomsten van helicopterliefhebbers ( zie helimeetings ) en, maar dat is vanzelfsprekend, wedstrijden. Meer gegevens daarover kunt u onder andere vinden in evenementenkalenders van modelbouwtijdschriften en bij clubs. Het is altijd zinvol om zulke evenementen te bezoeken, naar goede raad te vragen en te zien hoe anderen het doen. Daarbij een waarschuwing voor modelpiloten die alles beter weten als de fabrikant en de indruk verspreiden van: alleen door die of die "verbetering" vliegt het model pas goed. In de regel hebben dergelijke wijzigingen geen voordeel. Zeker is, dat ingrijpende modificaties een vervalsing van de door de constructeur en fabrikant gewenste eigenschappen tot gevolg hebben; waardoor de in de handleiding aangegeven separate aanwijzigingen, technische gegevens, instelgegevens enz... waardeloos worden. En dat is natuurlijk niet uw bedoeling. Daarom het volgende inachtnemen:

De bouw:

De bouwbeschrijving nauwkeurig en tot in details opvolgen. Zorgvuldig en met overleg bouwen, uitsluitend orginele onderdelen gebruiken en geen wijzigingen aanbrengen. Hetzelfde geldt voor de aparte bouten, moeren en ringen. alle bevestigingen tegen losdraaien borgen De radiobesturing zorgvuldig inbouwen; servo's zodanig monteren, dat ze soepel zijn bevestigd en nergens tegenaan kunnen stoten. Om trillingen te voorkomen, de balanceerwerkzaamheden zorgvuldig uitvoeren. Steeds inachtnemen: Een kleine nalatigheid tijdens de samenbouw kan in hoge mate gevaar met zich meebrengen !

Het vliegen:

Uitsluitend op daartoe bestemde vliegvelden, met bij de BIPT aangegeven radiobesturing en voldoend dekkende verzekering vliegen. Controleer of er niemand op dezelfde frequentie werkt.Waarschuwing ! De rotorbladen zijn zeer gevaarlijk en kunnen ernstige schade en/of verwondingen veroorzaken. Daarom ruime afstand tussen het model en toeschouwers zorgen. Nooit op toeschouwers toevliegen en er zeker niet overheen vliegen. Steeds vooraf inachtnemen: Een helicopter kan zonder waarschuwen vooraf naar alle kanten en in alle richtingen vliegen. Bij een helicoptermodel is dat facinerend, maar tevens gevaarlijk ! In geval van een storing pas doorgaan met vliegen als de oorzaak gevonden en onberispelijk verholpen is. Plotselinge veranderingen van het vlieggedrag zijn aanwijzing voor een defect.

Reparaties:

Alle delen degelijk onderzoeken. Bij een defect uitsluitend orginele onderdelen gebruiken. Werk daarbij even zorgvuldig als bij de eerste samenbouw. Tracht altijd de oorzaak voor de schade of het neergestorte te localiseren en te verhelpen. Slecht uitgevoerde reparaties wreken zich onmiddelijk door terukerende problemen ! Onthoud: Een proviorisch gerepareerde helicopter is in hoge mate gevaarlijk - voor iedereen.Als deze informaties met bewust verantwoording worden opgevolgd, zijn de belangrijkste voorwaarden voor een betrouwbaar en veilig functioneren aanwezig.

Waarschuwing

Een helicopter is geen speelgoed, maar een gecompliceerd technisch apparaat dat uitsluitend door een ervaren, van verantwoording bewuste modelbouwer gemonteerd en gevlogen mag worden! Fouten of nalatigheden bij de samenbouw of inbouw van toebehoren, kunnen tot gevolg hebben dat het model oncontroleerbaar en dus hoogst gevaarlijk wordt. De draaiende rotorbladen vormen een permanente bedreiging en kunnen zware verwondingen bij zowel de piloot plus assistent als toeschouwers en derden veroorzaken; ook schade aan materieel is daarbij niet uigesloten!

Omdat zowel de fabrikant als de handelaar geen invloed op onoordeelkundige montage en gebruik kunnen uitoefenen, wordt nogmaals met nadruk op de genoemde gevaren gewezen en iedere vorm van verantwoording van de hand gewezen!

Dit artikel is overgenomen van de Wase Modelheli Club waarvoor dank