on_air

OO200HC vanaf 01/12/2012

418px-Hendrik_ConscienceHendrik's dochter, mevrouw Maria Antheunis-Conscience, schrijft over hun verblijf in Schilde in haar in 1912 uitgegeven boek "Eenige bladzijden uit het leven mijns vaders" het volgende: “Toen ik in 1894, dus 45 jaren later, eenige dagen in het Keizershof ging doorbrengen, hadden veel der oudste inwoners van Schilde Conscience's herinnering nog als een heiligdom bewaard. Eenige stokoude mannen waaronder een zekere Kobe die mijn vader als model diende voor het beschrijven van de lustige knecht van Baas Gansendonck, kwamen mij in het Keizershof groeten en vertelden mij hoe zij zondagavond met Conscience onder de lindebomen gezeten, urenlang Vlaamse liederen zongen, die hij hun leerde en waarvoor hijzelf de woorden had gedicht. Hij moet ze bemind hebben, de stille droomachtige Kempen, waar hij zovele zijner schoonste verhalen schreef. Men leze alleenlijk het voorwoord in “De Loteling” en ademt in de diepgevoelde woorden, die hij tot den lezer richt, de innige erkenning zijns harten voor dit zoete land zijner dromen. “De Loteling” die ik in mijn geest durf beschouwen als het meesterwerk van mijns vader werken, werd evenals “Baas Gansendonck” in het Keizershof geschreven”.

Het verhaal van “De Loteling” heeft de schrijver bij één van zijn lange wandelingen vanuit Schilde in ’t Boshuisje in het Zoerselbos opgetekend. Het boek “De Loteling” verschijnt op 13 juni 1850 en Hendrik Conscience draagt het op aan de toenmalige burgemeester van Schilde en schrijft in het voorwoord: “Den heere Evarist Van Cauwenberghs, burgemeester der gemeente Schilde, ten bewyze myner byzondere achting en vriendschap opgedragen.”
Marnixring De Loteling en de Gilde van Baas Gansendonck vzw nemen het initiatief om dit jubileumjaar in Schilde met de nodige luister te vieren met als doel de figuur van Hendrik Conscience en zijn bijdrage tot de Vlaamse bewustwording en de Vlaamse cultuur te belichten. Door dit op gepaste wijze te vieren wordt 2012 voor de inwoners van Schilde een hoogstaand cultureel jaar en wordt Schilde in de schijnwerper geplaatst. Het geheel kan een belangrijke toeristische troef zijn voor de gemeente en de Kempen van Hendrik Conscience.