EL-M003: Een leereenheid maken Cursusoverzicht
EL-M003: Een leereenheid maken
 Mededelingen
 Cursusinformatie
 Cursusinhoud
 Voorkennis
 eloV info
 Organisaties
 Evaluatie eloV
 Auteursrecht
 Copyright
 Auteursrechten en eloV
 Lesgevers
  Mia Quartier
  Karel Van Rompaey
 Leereenheid/pad
 Begrippenkader: leereenheden vs. leerpaden
 Leereenheden vs leerpaden: functionaliteiten
 Leereenheid vs. leerpad: functionaliteiten
 Leereenheid: opeenvolgende weergave afdwingen
 Leereenheid en adaptieve inhoud?
 Leereenheid, adaptieve inhoud en toetsing
 Alternatieve routes?
 Voorbeelden
 Conditional clauses
 binNORMEN (Karine Cordy).
 Berekening: van exclusief naar inclusief BTW (Karine Cordy)
 Normalisatie van Codd (Karine Cordy)
 Leereenheid: Query's in Access (Karine Cordy)
 RemediŽring: Oplossen van vergelijkingen - Ontbinden in factoren van een drieterm (Nadine Senave)
 Thematisch leerpad met geÔntegreerde webquest en adaptieve inhouden
 Oefeningen
 Een leereenheid importeren en in je cursus integreren
 Zelf een leereenheid maken
 Zelf een leerpad maken
 Dit is een leerpad: Zelf een leerpad maken
 Dit is een leereenheid: Zelf een leerpad maken
 Export van een leereenheid of leerpad maken
 Oefenmateriaal
 Pools voor de leereenheid 'Conditional clauses'
 Exports van leereenheden
 Tips/Weetjes
 Nieuw venster?
 Een leereenheid verplaatsen
 Wat doe ik met lange tekstdocumenten?
 Tempo
 Naamgeving toetsen
 Opeenvolgende weergave afdwingen in ... toetsen!
 Leerlingvolgsysteem: prestaties

Laatst vernieuwd op : 27 april 2006 14:30:00 uur CEST