Mia Quartier

Torquay - december 2013, aan het begin van de Great Ocean Road, bij Melbourne, Australia

Hollandlaan 23
8700 TIELT
mia.quartier@gmail.com

 

Activiteiten sinds 1 april 2014

 • als granny terug naar Melbourne (april - juni 2014)
 • in de weer met kleinkindjes bv. The Crangon
 • Seawatcher: lid van het strandobservatienetwerk SeaWatch-B, een groep burgerwetenschappers die via een wetenschappelijk verantwoord meetprogramma langetermijngegevens over de evolutie van de Noordzee verzamelen. Dit initiatief kadert in de 'goede-zeedoelen' werking van het VLIZ.
 • vogels fotograferen, vooral in de IJzermonding: vogels 2017

Studies

 • 1970-1973: Wetenschappelijke B (Ten Broele Instituut Kortrijk)
 • 1973-1975: Kandidaturen Scheikunde (KULAK)
 • 1975-1977: Licentie Scheikunde en Aggregatie HSO (K.U.Leuven)
 • Licentiaatsverhandeling biochemie o.l.v. Prof. R. Lontie:
  Studie van de reakties van hydroxylamine en hydrazine op hemocyanine van Helix Pomatia (1977)
 • link naar CV K.U.Leuven

Vorige opdrachten

 • Monitrice op vakantiekolonie Kasteel van Blier (Amonines)
 • Studiemeester-opvoeder in het Ten Broele instituut te Kortrijk en het Sint-Jorislyceum te Menen (1977-maart 1978)
 • Lerares chemie, biologie, fysica,  natuurwetenschappen in Instituut H. Familie, Tielt (1978-1991)
 • Lerares chemie, biologie, fysica in St.-Jozefscollege en St.-Jozefsinstituut te Tielt, Instituut H. Kindsheid te Ardooie, Sint-Vincentiusinstituut te Torhout en T.I. H.-Elisabeth te Roeselare (1986-1991)
 • Lerares informatica in Instituut H. Familie (vanaf 1999 De Bron), Tielt (1987-...)
 • Lector chemie, natuurkennis, media, computerwetenschappen, milieuexploratie, gezondsheidopvoeding en milieueducatie aan KNS, LNS en MNS in de Normaalschool H. Familie (vanaf 1997 KATHO), Tielt (1977-1999)
 • Inservice trainer informatica Normaalschool H. Familie, Tielt (1995-1997)
 • Navormer informatica Posthogeschoolvorming in het "Centrum voor Permanente Educatie CPE" - KATHO, Tielt (1997- 1999): ICT in het Basis- en in het Secundair Onderwijs.
 • Navorming ICT-co÷rdinatoren: Internetontwikkeling, Intranet, Cascading Style Sheets, Sharepoint en WSS (1997-2005)
 • VVKSO Projectleider Algemene Vakken - basisvaardigheden ICT (2000-2004)
 • Lid werkgroep ISO, Informatica Secundair Onderwijs (2001-2004)
 • Beheerder, nascholer en ondersteuner Blackboard voor het secundair onderwijs (2000-2005)
 • Projectleider E-leren voor het secundair onderwijs (2003-2006)
 • Projectleider en medeoprichter eloV, Elektronische leeromgeving Vlaanderen (2005-2006). Klik hier voor de lancering op 30 mei 2005 in aula De Somer te Leuven.
 • Nascholer e-leren voor leraren, directieleden en secretariaten i.s.m. K. Van Rompaey en M. Hoefkens (2000-2006): klik hier voor de lijst met scholen die een opleiding kregen.
 • Medewerker OOF-project Associatie K.U.Leuven: Naar een gedragen disseminatieplan voor succesvolle onderwijsinnoverende projecten binnen de Associatie K.U.Leuven (https://associatie.kuleuven.be/onderwijs/oof).(2006-2007)
 • Lerares Informatica en ICT-co÷rdinator, Pleinschool Kortrijk (2006-2008)
 • Lerares ICT en Informatica, De Bron Tielt (2008-2014)

Publicaties

 • Een gestructureerde website maken, Nascholing Informaticaco÷rdinatoren (VVKSO, 1998), i.s.m. J. Denies, K. Van Rompaey en A. Van Gompel; 124 p.
 • Cascading Style Sheets, Nascholing Informaticaco÷rdinatoren (VVKSO, 1998), i.s.m. K. Van Rompaey; 60 p. (bekroond: "Toshiba Award 1999")
 • Een intranet op school, Nascholing Informaticaco÷rdinatoren (VVKSO, 12 dec. 1999), i.s.m. J. Denies, K. Van Rompaey en K. Vanderbeke; 77 p.
 • Geometrie in atoomverbindingen (VSEPR), digitaal zelfstudiepakket
  http://users.skynet.be/quartier/vsepr
 • E-learning voor de school. Elektronische leeromgevingen onder de loep, Impuls voor onderwijsbegeleiding, 33e jg., nr. 1 (september 2002), pp. 12-20, i.s.m. Karel Van Rompaey.

Speciale activiteiten

Oprichter eloV (elektronische leeromgeving Vlaanderen)

 • 9th Conference of European Schools Project in Cambridge (1995): leerkrachten uit Europa ontmoeten elkaar en evalueren e-mail- en Internetprojecten
 • 10th Conference of European Schools Project in Leuven (maart 1996)
 • Web For Schools Project (april 1996) en conferentie te Dublin (november 1996)
 • 12th Conference of European Schools Project in Kopenhagen (april 1997)
 • Web for Schools, Projectmedewerker European Cultural Diversity - Flemings  i.s.m. Karel Van Rompaey. (Bekroond: Web for Schools Award - Best European Timeline Project 1996)
 • Thinkquest '99, Coach van het team Reaching out, the evolution of communication. Deze site behaalde "An honorable mention", en tientallen awards.
 • Partner ENIS, the European Network of Innovative schools (1999-2001).
 • European seminar on ICT in Teacher Education, Stord/Haugesund College, Norway (23 - 30 of June 2002), georganiseerd door The Norwegian Ministry of Education and Church Affairs, Network Norway Council - Section for Continued Training of Teachers, en als vertegenwoordiger van de Raad van Europa's "In-Service Training Programme for Educational Staff". Link naar rapport (Engels). Link naar rapport van de lezing van Dr. Gavriel Salomon (Nederlands).
 • Lezingen over Didactische werkvormen met hypermedia en over E-learning in het secundair onderwijs en in nascholing op de jaarlijkse studiedag voor ICT-co÷rdinatoren (1997-2005), pedagogische studiedagen, CST (1999-2006), internationale conferenties in Alden Biezen (1997-1999), AAL-summit (2000-2003), Impulscentrum Kulak (mei 2002), Educa Berlin (december 2003)
 • Online Educa Berlin, 9th International Conference on Technology Supported Learning & Training. Training Teachers to be Initiators, Outcome of Academic and In-Service ICT Training Programmes for Teachers in Flanders: lezing i.s.m. Karel Van Rompaey (december 2003)
 • Workshops met voorbeelden van algemeen gebruik van e-leren in secundaire scholen en concreet binnen de lessen van verschillende vakgebieden zoals Aardrijkskunde, Biologie, Chemie, Fysica, Geschiedenis, Nederlands op studiedagen in sec. scholen, via het Eeckhoutcentrum, REN en in de Academische lerarenopleiding ALO K.U.Leuven (2002-2007).
 • Uitbouw en (mede)beheer van eloV-vakcommunity's: aardrijkskunde, biologie, chemie, geschiedenis, godsdienst, wiskunde (2004-27 april 2006 14.30 u.)
 • Lancering eloV: 30 mei 2005 - K.U.Leuven (community eloVgast > Lancering)

Ontwerp eloV-cursussen 
(overzichten dd. 27 april '06 14.30 u.)

 • eloV-gastcommunity voor bezoekers (Wat is eloV?), (september 2002-april 2006), i.s.m. K. Van Rompaey
 • EL-M001 - E-leren ľ basis, nascholing eloV (VVKSO, 2002-2006), i.s.m. K. Van Rompaey en M. Hoefkens
 • EL-M002 - E-leren ľ gevorderd, nascholing eloV (VVKSO, 2002-2006), i.s.m. K. Van Rompaey
 • EL-M003 - E-leren - een leereenheid maken , nascholing eloV (VVKSO, 2005-2006), i.s.m. K. Van Rompaey
 • EL-M004 - E-leren - Respondus, nascholing eloV (VVKSO, 2005-2006), i.s.m. K. Van Rompaey
 • EL-M005 - E-leren - Digitale schoolorganisatie, nascholing eloV (VVKSO, 2005-2006), i.s.m. K. Van Rompaey
 • EL-M011 - E-leren met eloV voor ALO Wetenschappen, nascholing eloV (VVKSO, 2005-2006), i.s.m. Prof. M.-J. Janssens en Prof. J. Hellemans
 • eloV-infocommunity permanente up-to-date helpdesk voor eloV-collega's in Vlaanderen, i.s.m. K. Van Rompaey (klik hier en kies Tab Alles weergeven)
 • eloV-vakcommunity Biologie
 • eloV-vakcommunity Chemie, i.s.m. Prof. M.-J. Janssens (ALO chemie KULeuven en Pedagogisch begeleider Mechelen-Brussel). Klik hier voor on line toegang tot de community.
 • eloV-vakcommunity Geschiedenis en esthetica, i.s.m. J. Vankeersbilck (Pedagogisch begeleider West-Vlaanderen)
 • eloV-vakcommunity Wiskunde.

Laatste update: 2018-01-11