Jeugdopleider : Ton Montforts, Jeugdopleider Verloren Kost 37, Maaseik   089-568704

De jeugdopleiding vindt nu plaats op woensdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur in de refter van de stedelijke humaniora in Dilsen. De leeftijd van de leerlingen is zeer wisselend, de jongste is 7 en de oudste 17 jaar. Gewerkt wordt via de stappenmethode van de Nederlandse Schaakbond. Van de leerlingen wordt  een zelfwerkzaamheid van 20 minuten per dag verwacht. Deelnemen mag zodra een kind kan lezen en schrijven. De kosten aan de opleiding verbonden zijn voor iedereen op te brengen, namelijk 0,00.

Enkele jeugdleden schaken reeds mee op de wekelijkse vrijdagavond in De Kommel. Het spreekt vanzelf dat het spelniveau op deze wijze vooruitsnelt.

Ook wordt deelgenomen aan tornooien georganiseerd door de Limburgse Liga. Hiervoor moet de leerling lid worden van de club en soms een ouder tot vrijwillige chauffeur worden benoemd. Het lidgeld voor een jeugdlid bedraagt 20,00 per jaar.

Heeft u geen email en wilt U graag dat ik contact met U opneem over de opleiding van uw kind(eren) of uzelf dan kunt U het formulier invullen op de volgende pagina.

terug naar hoofdpaginaTerug naar hoofdpagina