MSK speelt extern in 1e, 2e en 3e derde klasse van de clubcompetitie van de LIGA Limburg. Gespeeld wordt op vrijdagavond en soms op zaterdagmiddag of zaterdagavond. Op zaterdag alleen als we op verplaatsing gaan en de ontvangende vereniging deze dag als speeldag heeft.

Extern wordt 1 keer per maand gespeeld, beurtelings uit en thuis. Alle teams spelen gelijktijdig uit en thuis.

Teams zijn samengesteld uit viertallen waarbij we ernaar streven de samenstelling zo homogeen mogelijk te houden. Als het echter om degradatie of promotie gaat spannen wordt de ploeg zo sterk mogelijk gemaakt.

Ook wordt deelgenomen aan de nationale clubcompetitie met vier-, zes- of achttallen, waarbij in verschillende klassen wordt gespeeld. Hiertoe zijn de krachten met Vasco Eisden gebundeld. Eendracht maakt macht. Ook hier weer afwisselend uit en thuis.

waar zijn de clublokalen van onze tegenstanders

 
1ste afdeling 2de afdeling 3de afdeling Noord 3de afdeling Zuid
               
Ronde 1 16-17/09/2005 Ronde 1 16-17/09/2005 Ronde 1 16-17/09/2005 Ronde 1 16-17/09/2005
               
Heusden 1 MSK 1 Hasselt 1 MSK 2 Houthalen 2 Bye Hasselt 2 Bye
Vasco Eisden 1 Vasco Eisden 2 St.-Truiden 1 St.-Truiden 2 Leopoldsburg Paal 2 MSK 3 MSK4
Diepenbeek 1 Boutersem Diepenbeek 2 Houthalen 1 Heusden 2 Tessenderlo 2 Landen 5 Genk 2
NLS 1 Genk 1 NLS 2 Paal 1 Overpelt 2 Overpelt 3 Zichen-Zussen-Bolder Vasco Eisden 3
Overpelt 1 Tessenderlo 1 Vlijtingen Neerpelt        
Landen 1 Landen 2 Landen 3 Landen 4        
               
Ronde 2 07-08/10/2005 Ronde 2 07-08/10/2005 Ronde 2 07-08/10/2005 Ronde 2 07-08/10/2005
               
Landen 2 Heusden 1 Landen 4 Hasselt 1 Overpelt 3 Houthalen 2 Vasco Eisden 3 Hasselt 2
Tessenderlo 1 Landen 1 Neerpelt Landen 3 Tessenderlo 2 Overpelt 2 Genk 2 Zichen-Zussen-Bolder
Genk 1 Overpelt 1 Paal 1 Vlijtingen Paal 2 Heusden 2 MSK4 Landen 5
Boutersem NLS 1 Houthalen 1 NLS 2 Bye Leopoldsburg Bye MSK 3
Vasco Eisden 2 Diepenbeek 1 St.-Truiden 2 Diepenbeek 2        
MSK 1 Vasco Eisden 1 MSK 2 St.-Truiden 1        
               
Ronde 3 28-29/10/2005 Ronde 3 28-29/10/2005 Ronde 3 28-29/10/2005 Ronde 3 28-29/10/2005
               
Heusden 1 Vasco Eisden 1 Hasselt 1 St.-Truiden 1 Houthalen 2 Leopoldsburg Hasselt 2 MSK 3
Diepenbeek 1 MSK 1 Diepenbeek 2 MSK 2 Heusden 2 Bye Landen 5 Bye
NLS 1 Vasco Eisden 2 NLS 2 St.-Truiden 2 Overpelt 2 Paal 2 Zichen-Zussen-Bolder MSK4
Overpelt 1 Boutersem Vlijtingen Houthalen 1 Overpelt 3 Tessenderlo 2 Vasco Eisden 3 Genk 2
Landen 1 Genk 1 Landen 3 Paal 1        
Landen 2 Tessenderlo 1 Landen 4 Neerpelt        
               
Ronde 4 18-19/11/2005 Ronde 4 18-19/11/2005 Ronde 4 18-19/11/2005 Ronde 4 18-19/11/2005
               
Tessenderlo 1 Heusden 1 Neerpelt Hasselt 1 Tessenderlo 2 Houthalen 2 Genk 2 Hasselt 2
Genk 1 Landen 2 Paal 1 Landen 4 Paal 2 Overpelt 3 MSK4 Vasco Eisden 3
Boutersem Landen 1 Houthalen 1 Landen 3 Bye Overpelt 2 Bye Zichen-Zussen-Bolder
Vasco Eisden 2 Overpelt 1 St.-Truiden 2 Vlijtingen Leopoldsburg Heusden 2 MSK 3 Landen 5
MSK 1 NLS 1 MSK 2 NLS 2        
Vasco Eisden 1 Diepenbeek 1 St.-Truiden 1 Diepenbeek 2        
               
Ronde 5 09-10/12/2005 Ronde 5 09-10/12/2005 Ronde 5 09-10/12/2005 Ronde 5 09-10/12/2005
               
Heusden 1 Diepenbeek 1 Hasselt 1 Diepenbeek 2 Houthalen 2 Heusden 2 Hasselt 2 Landen 5
NLS 1 Vasco Eisden 1 NLS 2 St.-Truiden 1 Overpelt 2 Leopoldsburg Zichen-Zussen-Bolder MSK 3
Overpelt 1 MSK 1 Vlijtingen MSK 2 Overpelt 3 Bye Vasco Eisden 3 Bye
Landen 1 Vasco Eisden 2 Landen 3 St.-Truiden 2 Tessenderlo 2 Paal 2 Genk 2 MSK4
Landen 2 Boutersem Landen 4 Houthalen 1        
Tessenderlo 1 Genk 1 Neerpelt Paal 1        
               
Ronde 6 06-07/01/2006 Ronde 6 06-07/01/2006 Ronde 6 06-07/01/2006 Ronde 6 06-07/01/2006
               
Genk 1 Heusden 1 Paal 1 Hasselt 1 Paal 2 Houthalen 2 MSK4 Hasselt 2
Boutersem Tessenderlo 1 Houthalen 1 Neerpelt Bye Tessenderlo 2 Bye Genk 2
Vasco Eisden 2 Landen 2 St.-Truiden 2 Landen 4 Leopoldsburg Overpelt 3 MSK 3 Vasco Eisden 3
MSK 1 Landen 1 MSK 2 Landen 3 Heusden 2 Overpelt 2 Landen 5 Zichen-Zussen-Bolder
Vasco Eisden 1 Overpelt 1 St.-Truiden 1 Vlijtingen        
Diepenbeek 1 NLS 1 Diepenbeek 2 NLS 2        
               
Ronde 7 27-28/01/2006 Ronde 7 27-28/01/2006 Ronde 7 27-28/01/2006 Ronde 7 27-28/01/2006
               
Heusden 1 NLS 1 Hasselt 1 NLS 2 Overpelt 2 Houthalen 2 Zichen-Zussen-Bolder Hasselt 2
Overpelt 1 Diepenbeek 1 Vlijtingen Diepenbeek 2 Overpelt 3 Heusden 2 Vasco Eisden 3 Landen 5
Landen 1 Vasco Eisden 1 Landen 3 St.-Truiden 1 Tessenderlo 2 Leopoldsburg Genk 2 MSK 3
Landen 2 MSK 1 Landen 4 MSK 2 Paal 2 Bye MSK4 Bye
Tessenderlo 1 Vasco Eisden 2 Neerpelt St.-Truiden 2        
Genk 1 Boutersem Paal 1 Houthalen 1        
               
Ronde 8 17-18/02/2006 Ronde 8 17-18/02/2006        
               
Boutersem Heusden 1 Houthalen 1 Hasselt 1        
Vasco Eisden 2 Genk 1 St.-Truiden 2 Paal 1        
MSK 1 Tessenderlo 1 MSK 2 Neerpelt        
Vasco Eisden 1 Landen 2 St.-Truiden 1 Landen 4        
Diepenbeek 1 Landen 1 Diepenbeek 2 Landen 3        
NLS 1 Overpelt 1 NLS 2 Vlijtingen        
               
Ronde 9 10-11/03/2006 Ronde 9 10-11/03/2006        
               
Heusden 1 Overpelt 1 Hasselt 1 Vlijtingen        
Landen 1 NLS 1 Landen 3 NLS 2        
Landen 2 Diepenbeek 1 Landen 4 Diepenbeek 2        
Tessenderlo 1 Vasco Eisden 1 Neerpelt St.-Truiden 1        
Genk 1 MSK 1 Paal 1 MSK 2        
Boutersem Vasco Eisden 2 Houthalen 1 St.-Truiden 2        
               
Ronde 10 31/03-01/04/2006 Ronde 10 31/03-01/04/2006        
               
Vasco Eisden 2 Heusden 1 St.-Truiden 2 Hasselt 1        
MSK 1 Boutersem MSK 2 Houthalen 1        
Vasco Eisden 1 Genk 1 St.-Truiden 1 Paal 1        
Diepenbeek 1 Tessenderlo 1 Diepenbeek 2 Neerpelt        
NLS 1 Landen 2 NLS 2 Landen 4        
Overpelt 1 Landen 1 Vlijtingen Landen 3        
               
Ronde 11 21-4-2006 Ronde 11 21-4-2006        
               
Landen 1 Heusden 1 Landen 3 Hasselt 1        
Landen 2 Overpelt 1 Landen 4 Vlijtingen        
Tessenderlo 1 NLS 1 Neerpelt NLS 2        
Genk 1 Diepenbeek 1 Paal 1 Diepenbeek 2        
Boutersem Vasco Eisden 1 Houthalen 1 St.-Truiden 1        
Vasco Eisden 2 MSK 1 St.-Truiden 2 MSK 2        
               

 waar zijn de clublokalen van onze tegenstanders

terug naar hoofdpaginaTerug naar hoofdpagina