Pieter Jan Verstraete

Indien gewenst kunt u de nog beschikbare titels ontvangen door storting van het verschuldigde bedrag op rek. nr. IBAN  BE64 4627 2867 9152  BIC  KREDBEBB van Pieter Jan Verstraete, 8500-Kortrijk. Portokosten : 3,50 euro per boek; 2 euro per brochure. Wel duidelijk vermelden a.u.b. welke boek(en)/brochure(s) u wenst. Na ontvangst van uw storting worden de gewenste publicaties u dadelijk toegezonden. Voor bestellingen uit het buitenland gelden aparte verzendingskosten. Gelieve hiervoor vooraf de auteur te contacteren.

Uiteraard kan u ook steeds voor uitwisseling van gegevens en dergelijke meer contact opnemen met de auteur.

E-post naar pieterjan.verstraete@skynet.be
Blog auteur: http://pieterjanverstraete.blogspot.be/