[NIET GESCHIKT VOOR MINDERJARIGEN]
Door op "HOME +18" te klikken bevestig je:
     - Dat je ouder bent dan 18 jaar.
     - Dat je op de hoogte werd gebracht van het mogelijk pornografische karakter van de website die je bezoekt.
     - Dat je zelf verantwoordelijk bent voor je bezoek aan deze website.

[MINORS NOT ALLOWED]
By clicking "HOME +18" you confirm that:
     - You are of legal age (+18).
     - You have been informed of the possible pornographic content of the website you visit.
     - You are responsible for visiting this website.

[MINEURS NON PERMIS]
En cliquant «HOME +18 » vous confirmez cela :
     - Vous êtes de l'âge légal (+18).
     - Vous avez été informé de la teneur pornographique possible du site Web que vous visitez.
     - Vous êtes responsable de visiter ce site Web.

[MINDERJÄHRIGE NICHT ERLAUBT]
Indem Sie “HOME +18” anklicken, bestätigen Sie das:
     - Sie sind oder zugelassenes Alter (+18).
     - Sie Eigenschaft Bein informiert oder der mögliche pornographische Inhalt oder der Internet-Aufstellungsort, die Sie besichtigen.
     - Sie sind für das Besichtigen dieses Internet-Aufstellungsortes verantwortlich.