Liever een groter of een kleiner letter type? Groter letter type
Kleiner letter type

De Belgische munten onder koning Albert I
  De Belgische Frank van 1909 tot 1934

Hieronder kunt u de circulatiemunten bekijken die geslagen zijn onder koning Albert I. We hebben van ieder type munt een afbeelding weergegeven. De kleur van de koperen en vooral van de gouden munten kan afwijken van de werkelijke kleur (afhankelijk van op welke scanner ze zijn gescand). De munten die tijdens de Duitse bezetting (1914-1918) werden geslagen worden hier niet weergegeven. Deze tweetalige munten van 5, 10, 25 en 50 Centiem zijn in zink geslagen en zijn moeilijk in perfecte staat te vinden en te bewaren.

20 Frank 191420 Frank 1914 

2 Frank 19122 Frank 1912
1 Frank 19131 Frank 1913
50 Centimes 191450 Centimes 1914

Het voor oorlogstype Devreese

Leopold II werd na zijn dood opgevolgd door koning Albert I. Koning Albert I zou maar een kwart eeuw regeren. Hij kwam om in 1934 bij het beklimmen van de rotsen in Marche-les-Dames. Koning Albert I was een vorst die in binnen- en buitenland gerespecteerd werd voor zijn rol tijdens de eerste wereldoorlog aan de Belgische loopgraven. Op numismatisch gebied deden zich ook grote veranderingen voor na de eerste wereldoorlog. De munten van het type Devreese waren de laatste munten die klassiek in goud en zilver werden geslagen. Godfried Devreese had een volledig nieuwe reeks munten gegraveerd in zilver en goud. Daarvan zijn de zilverstukken van 50 Centiem, 1 en 2 Frank en de goudstukken van 20 Frank in circulatie gekomen. De emissie van gouden 20 Frank stukken van 1914 was meteen de laatste in België. Door het uitbreken van de eerste wereldoorlog zijn er van deze gouden munten maar 250,000 stuks geslagen. De goudstukken van 10 en 100 Frank waaraan ook gewerkt werd zijn nooit meer in circulatie gekomen. De zilverstukken kwamen reeds vanaf 1910 in circulatie en werden pas ingetrokken in 1932.

Hiernaast ziet u de volledige serie circulatiemunten van het voor oorlogstype Devreese afgebeeld.


2 Centiem 19112 Centiem 1911
1 Centiem 19121 Centiem 1912

De koperen munten type Braemt

De oude getrouwe koperen muntjes die onder Leopold I en Leopold II reeds de dienst deden bleven ook in circulatie tijdens de regeerperiode van Albert I. Ook de nieuwe stukjes van 2 en 1 Centiem zagen er aan de muntzijde net hetzelfde uit. Op de voorzijde werd het monogram volledig hertekend. De L kon natuurlijk niet meer dienen voor koning Albert. Na de eerste wereldoorlog werden er enkel nog in 1919 stukjes van 2 Centiem geslagen. Daarna stopte de productie van koperen munten definitief in België. Net als de muntjes van 1 en 2 Centiem die onder Leopold I en II werden geslagen werden ook deze muntjes pas officieel ontmunt in 1953.

U ziet hiernaast de twee koperen circulatiemuntjes die geslagen werden onder Albert I.

25 Centiem 192925 Centiem 1929
10 Centiem 192110 Centiem 1921
5 Centiem 19145 Centiem 1914
Het type Michaux

 De populaire stukjes van 5, 10 en 25 Centiem van het type Michaux die onder koning Leopold II hun intrede deden, werden ook in massaal grote hoeveelheden geslagen onder koning Albert I. Men zou kunnen stellen dat, de eenmalig productie van 2 Centiem stukken 1919 niet meegerekend, dit type muntstuk de enige overlevende was na de eerste wereldoorlog. Het monogram aan de voorzijde werd vanzelfsprekend veranderd in een nieuw monogram dat de letter A van Albert bevat. De stukken van 5 en 10 Centiem type Michaux werden ontmunt eind 1955. De stukken van 25 Centiem bleven nog in circulatie tot begin 1967.

U ziet hiernaast de drie type muntjes afgebeeld.

2 Frank 19302 Frank 1930
1 Frank 19281 Frank 1928
50 Cent 193250 Cent 1932

Het type gekwetst België

Na de eerste wereldoorlog werd, zoals reeds vermeld, de productie van de klassieke zilveren munten gestopt. De nieuwe stukken van 50 Centiem, 1 Frank en 2 Frank werden voortaan vervaardigd uit zuiver nikkel. Armand Bonnetain was belast met het maken van een nieuwe serie munten. De eerste wereldoorlog was nog maar net achter de rug. Het thema voor de nieuwe munten was dus snel gevonden: België gekwetst. De eerste munten van het type België gekwetst werden in 1922 in circulatie gebracht met de introductie van zowel munten van 50 Centiem en 1 Frank. Het eerste 2 Frank stuk volgde een jaar later in 1923. Er volgden nog emissies van het 2 Frank stuk in 1924 en 1930 vooraleer het ontmunt werd in 1933. Het stuk van 1 Frank werd pas ontmunt in 1949. Het stukje van 50 Centiem vier jaar later in 1953. Noteren we tenslotte nog dat de jaargang 1931 Frans en 1933 Vlaams zeldzaam zijn.

U ziet hiernaast de drie type munten afgebeeld.
20 Frank 193120 Frank 1931
10 Frank 193010 Frank 1930
5 Frank 19315 Frank 1931
De Belga reeks
 
Om het onderscheid te maken met de Franse Frank en vooral in een poging om de inflatie af te remmen werd er in 1926 besloten om een nieuwe munteenheid in te voeren, nl. de Belga. De Belga was 5 Frank waard. Hij verscheen voor het eerst in 1930 onder de vorm van munten. Deze munten van 1, 2 en 4 Belga, of 5, 10 en 20 Frank, bestonden uit zuiver nikkel.

Het stuk van 4 Belga werd ontworpen door 
Armand Bonnetain (voorzijde) en Godfried Devreese (keerzijde). Deze stukken werden in omloop gebracht in 1931 en 1932. Het stuk van het type eeuwfeest, nl. het 2 Belga stuk werd ontworpen door Armand Bonnetain. De voorzijde beeldt de drie koningen af die België tot dan toe had gehad. Het stuk kwam in omloop in 1930. Tenslotte werd het stuk van 1 Belga ontworpen door Godfried Devreese (voorzijde) en Alexandre Everaerts (keerzijde). Deze stukken werden geslagen van 1930 tot en met 1934.

Deze munten die helemaal niet populair waren onder de bevolking werden reeds snel uit circulatie genomen. De stukken van 2 en 4 Belga werden reeds eind 1934 ontmunt. Het 1 Belga stuk is pas ontmunt door de Duitse bezetter, die metaal nodig had, medio 1941. Heel veel stukken bleven echter achter en om het geldgebrek na de tweede wereldoorlog op te vangen werd het stuk in september 1944 terug hermunt. Het werd definitief ontmunt in 1951.

De drie types munten zijn hiernaast afgebeeld.
20 Frank 193320 Frank 1933
Het zilveren type Devreese

Nadat bleek dat de stukken van 4 Belga absoluut niet populair waren bij de bevolking greep men terug naar een zilveren munt. Godfried Devreese graveerde een nieuw kleiner zilver stuk met een zilver gehalte van 680/1000. De gravure kwam grotendeels overeen met het oude 4 Belga stuk. Deze munten werden aangemunt gedurende 1933 en 1934. Dit stuk werd medio 1947 ontmunt.

Het stuk is hiernaast afgebeeld.


10 Centiem 193110 Centiem 1931
5 Centiem 19315 Centiem 1931
Het type Michaux met ster

In 1930 werd de samenstelling van de populaire munten van 5 en 10 Centiem veranderd van koper-nikkel naar munten met een zogenaamde maillechort legering. Dit is een legering bestaande uit 75% koper, 15% nikkel en 10% zink. De gravure van de munten bleef hetzelfde met het enige verschil dat er op de muntzijde een ster verscheen links boven de waarde aanduiding. Deze munten werden, net als de andere munten van 5 en 10 Centiem van het type Michaux, ontmunt eind 1955.

U ziet hiernaast de twee munten afgebeeld.

© Peter Degroote, Augustus 2004