REGLEMENT

De prijs voor de Nederlandstalige fantastische literatuur 2005

1. De wedstrijd staat enkel open voor leden van detijdlijn@smartgroups.com. Lidmaatschap is gratis. U kunt lid worden door u in te schrijven op de website: http://www.smartgroups.com/groups/detijdlijn. Als u zich inschrijft, moet u een e-mailadres vermelden en een password. Hou die gegevens goed bij, want u hebt ze later nog nodig.

2. Iedere auteur mag maximaal 1 verhaal insturen van maximaal 6.000 woorden, titel inbegrepen. Verhalen geschreven door meerdere auteurs zijn toegelaten, maar ook zo'n inzending telt als een volledige inzending voor iedere betrokken auteur, en ze heeft de auteurs dus niet de kans om meer dan n verhaal in te sturen.

3. Ieder verhaal moet fantastische elementen bevatten (sciencefiction, fantastiek, fantasy, griezel, magisch-realisme, enz.).

4. Ieder verhaal moet origineel, Nederlandstalig werk zijn dat nog niet eerder gepubliceerd is en niet heeft meegedongen in enige andere literaire wedstrijd.

5. Verhalen mogen niet gepubliceerd worden zolang de wedstrijd loopt.

6. De alinea-indeling moet worden aangeduid door elke nieuwe alinea in te springen met 5 spaties. Afbrekingen mogen niet worden gebruikt. In de verhalen mag niet de naam van de deelnemer worden vermeld, ook geen pseudoniem. Het verhaal moet het aantal woorden vermelden, titel inbegrepen.

7. Verhalen vr 1 september 2005 sturen naar de.tijdlijn@skynet.be.

8. We vragen geen papieren inzendingen, maar verhalen die niet met de juiste procedure worden ingediend, worden uit de wedstrijd genomen. Verhalen worden ingediend met twee bestanden: het bestand titel-verhaal.wpd, en het bestand titel-auteur.txt.

9. Het bestand titel-verhaal.txt is het verhaal, waarin 'titel' staat voor de titel van het verhaal. Let erop dat alle verwijzingen naar uzelf in dat bestand zijn verwijderd. Kijk dus ook eerst naar Eigenschappen of andere plaatsen voor u het verhaal opslaat, want het is mogelijk dat de tekstverwerker automatisch uw persoonlijke gegevens toevoegt. Dat bestand moet een tekst-bestand zijn. Let erop dat de accenttekens goed overkomen. U kunt op verschillende manieren een tekstbestand maken. De gemakkelijkste is een eenvoudige tekstverwerker te gebruiken, zoals NoteTab Light of Kladblok. Zulke tekstverwerkers, ook wel eens 'editors' genoemd, slaan elk bestand per definitie als een ASCII- of ANSI-bestand op. U kunt ook een gewone tekstverwerker gebruiken, zoals WordPerfect. Dan moet u bij het opslaan wel vermelden dat u het bestand wilt laten opslaan als tekstbestand. Dat gaat in alle tekstverwerkers via een menu-ingang 'Opslaan als', waarna u het bestandstype kunt kiezen. Kies bij voorkeur ANSI met algemene tekstopmaak voor Windows. Het bestand titel-verhaal.txt moet worden geupload vr 1 september 2005.

10. Het bestand titel-auteur.txt is ter identificatie van de schrijver waarin 'titel' staat voor de titel van het verhaal. Daarin zet je: titel van het verhaal, aantal woorden van het verhaal titel inbegrepen, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Het bestand titel-auteur.txt moet tussen 15 november en 20 november 2005 naar de.tijdlijn@skynet.be worden gestuurd, dit om de identiteit van de schrijvers zo lang mogelijk geheim te houden.

11. Die bestanden stuurt u naar de.tijdlijn@skynet.be.

12. De deelnemers krijgen per e-mail een ontvangstbevestiging betreffende hun verhaal.

13. Elk verhaal krijgt van elk jurylid punten op 100.

14. Elke deelnemer ontvangt de volledige uitslag, zowel met de punten voor de juryleden apart, als van de som. In De Tijdlijn worden enkel de tien hoogst geplaatste deelnemers vermeld.

15. De jury heeft het recht geen prijs uit te reiken als hij oordeelt dat de kwaliteit van de inzendingen te laag is. De jury heeft het recht deelnemers gelijk te klasseren.

16. Deelnemers aanvaarden dat hun verhalen worden opgenomen in De Tijdlijn.

17. De hoofdprijs bedraagt 100 euro, een boekenpakket, een publicatie in De Tijdlijn, en twee bewijsexemplaren van de aflevering waarin het winnende verhaal wordt gepubliceerd.

18. De prijs wordt georganiseerd in samenwerking met De Tijdlijn.

19. Elke inzending die niet voldoet aan de bovenstaande eisen wordt uit de wedstrijd genomen.

20. Iedere deelnemer aanvaardt dit reglement. Ieder jurylid aanvaardt dit reglement.

21. Juryleden en leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.

22. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd, gediscussieerd, of op enige wijze gecommuniceerd, en de uitslag kan op geen enkele manier worden aangevochten, tenzij als dit reglement wordt overtreden. Voor geschillen is enkel de rechtbank van Oudenaarde (Belgi) bevoegd.

Uitslag Prijs voor de Nederlandstalige fantastische literatuur 2003 * Boven * De Tijdlijn * Welkomstpagina


© 2003. Web page developed, translated and maintained by Vertaalbureau Motte Abdijstraat 33 B-9500 Geraardsbergen Belgium e-mail: peter.motte@skynet.be