De E.U.-landen + hoofdsteden

Combineeroefening

Elk item uit de linkerkolom hoort bij een item uit de rechterkolom