Notities bij: Adrianus De Cloet

x Helena fa Niclays Herrebout