Notities bij: Maria Van Renterghem

x (Oostkamp april 1632) Jan De Clercq, xx Roelfoort Denys
RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr 17/2 f. 58v. Roelfoort Denys, landman op St.-Pieters-op-de-Dijk, x Mayken Van Renterghem, verkopen aan haar broer Willem Van Renterghem 2/12 hofstede 't Goet ten Poele, groot 42 g, bewoond door de koper. 27 februari 1644