Notities bij: Clara Genoveva De Maziere

doopheffers: Petrus Jansseune en Schuyter Isabella