Notities bij: Godeliva Adriana Mestdagh

overleden voor 1758
x Maximiliaen Sampels: 1 kind: Anna