Notities bij: Guillielmus Mestdagh

x Jacoba Van Poucke: Anna (x Grauwet Andries), Joanna, Jeronimus.
staat van goed Brugse Vrije II nr. 10.752