Notities bij: Petrus Vlietinck

woonde in 1710 te St.-Catheline Brugge