Notities bij: Judocus De Vriese

RAK, fonds Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 8092, 11.294 en 127 f. 157v
* pleegde op 26.5.1771 een moord op Joos Goethals, waard van herberg Den Hert te Wingene. Werd gevangen gehouden te Kortrijk. Uit zijn verklaring blijkt dat hij hier en daar woonde als 'knape', laatst bij Maerten Vande Walle (3 weken en 1 dag). Hij bekent het gebeuren in Den Hert. Hij ging op zolder slapen en Goethals kwam het deken van hem trekken, waardoor hij razend werd. Hij heeft met een spade Joos Goethals neergeslagen.
* Uit zijn verdediging: Hy was voor onnozel en krankzinnig ghereputeerd, hij sprak nooit iemand aan en hield zich alleen.De onnozele redens waarom hij bij Vande Walle wegging dat hy dacht daarvoor overal weerzien te worden en daarom wilde soldaat worden.
* Uitspraak: .... op alles gelet, naementlyck op 's verweerders drancksinnigheydt ende dulle sottigheydt, ten minsten by stonden ten processe vermelt, schepenen rechtdoende verklaeren dat de verweerdere an deselve crancksinnigheydt en dulle sottigheydt te wesen geexcuseert vande straffe .... en niet minder voorder onheyl te voorkommen ordonneren den verweerdere syn leven lanck gedeurende gecolloqueert en bewaert te worden in eene besloten ende secure plaetse, ten coste van die het behoort ... (actum 20.7.1771)