Notities bij: Agnes Francisca Timmerman

x (Br. St.-Anna 1763) Joannes Panneel