Notities bij: Laurentius Vande Kerckhove

x Godelieve Cools xx Catharina Cappoen