Notities bij: Jacobus De Vooght

Referentie: Voorpublicatie Kwartierstaat Jan Marteijn , Drs. J.J.M. Marteijn, Rev B-12, 2011-02-28. Email-adres: marteijn@planet.nl

JACOBUS(JACOB) DE VOOGHT(DE VOGHT-DE VOCHT), geboren te Wingene Be {KWJPAT - F436} op 6 mei 1695 (R.K.), wonende te Eede Nl(1724/30 en 1734, 1737, 1740), te Waterstraat (1732, 1736) en te Biesenpolder (1738), overleden te Middelburg Be {DTBL Overlijden:middelburg-166,340} op 26 maart 1758, 62 jaar oud, zoon van THEODOR() DE VOOGHT (VI) en PETRONILLA() VAN DAELE.
(1724 - 1740) Kinderen:
*N.N(fs)(07.08.1724, geen o-get; +07.08.1724, N.N De Vocht fs Jacob en Judoca Hus,leeftijd n.v., ex Eede, Midd, p340),
*Peter Bernard (05.09.1725,o06, Livien de Baerdemaecker en Anna Hus),
*Elisabeth (07.07.1727,o07, Corneel de Baerdemaecker en Elisabeth Decker; +10.02.1728, Elisabeth De Vocht fa Jacob en Judoca Hus, 7m, Midd, p340),
*Joanna Cornelia (28.05.1729, o29, Jan Roels en Adriana de Weerdt; X Jan De Lorse, Midd,p435(+20.03.1785,Jan Delorge wv Joanna De Voogt,73j,o Wingene, ex Eede, Midd, p202,340); +23.03.1781,Joanna De Voeght ev Jan de Lorze, oMidd, 53j,ex Eede, Midd, p202,340),
*Maria Francisca (30.12.1730, o31, Peter Husch en Joanna de Roeck;X Jan Frans Van Nieuwenhuijse, Midd, p435 (+17.12.1786,Jan Van Nieuwenhuijse wv Maria De Voogt, 57j, oMidd, Midd, p243,340) +10.01.1784, Maria De Voegt ev Jan van Nieuwenhuijse, oMidd, 52j, Midd, p243,340),
*Jacoba (24.09.1732,o25,Judocus de Voght en Barbara van Reijbroek; X Jacob Helewaut, Midd, p435 (+06.05.1754, Jan Helewaut ev Jacoba de Vooght, 23j, ex Eede, Midd,p148,340); +24.02.1755, Maria Jacoba De Vooght ev -wv- Jacob Helewout,22j,ex Eede, Midd, p148,340),
*Livien (23.11.1734, o24, Martin de Reu en Livina Peirens; X Maria Catharina Gauthier,*Mal r1731: (+01.09.1776,Maria Gautersabois ev Josef Pieters, 45j, ex Eede, Midd, p126);(1 K.: Martha Jacoba,o28.01.1759,w Biesen,Midd,p630); +21.09.1759, Livien De Vooght ev Maria Gautiersabot, 25j,ex de Biesen, Midd, p126, 340),
*Isabella Josepha (09.06.1736, o10, Judocus van Lanckere en Elisabeth Pinckel; +04.02.1737, Isabella De Vooght fa Jacob en Judoca Hus, 3m, ex Waterstraat, Midd, p340),
*Isabelle Theresia (03.09.1737, o03, Peter de cant en Anna Maria Roels),
*Francisca (14.12.1738, o14, August Savaet en Rosa Roels; +06.10.1739, Francisca De Vooght fa Jacob en Josepha Hus, 10m, ex Eede, Mid, p340),
*Philip Jacob (16.04.1740, o16, Philip van Hoecke en Rosa Roels)

(01.02.1725) *Joanna Maria Caesemaecker v Livien en Livina Goderels,Jacob de Vooght en Joanna Pieters, Mal, p179. (13.07.1737) + Maria Catharina Le Fort, vreemdelinge gestorven in de woning van Jacob Devooght op de Biesen, Midd, p120.
(29.09.1741) *PeterJan Roets v Judocus en Anna Huijs,Jacob de Vooght en Petronella van Hee, Mal, p 768.
(06.07.1747) *Peter Bernard Roets v Judocus en Anna Huijs, Jacob de Vooght en Cornelia de Clauw, Mal, p768. - George Grijp, Peter Huijs, Jan Lorge en Joanna Cornelia de Vooght zijn eveneens o-get in dit X -.

(28.12.1747) {SVG-Midd} + Joosyntien Huys fa Louijs, zijn vrouw; Jacob heet daar Jaecques de Vooght fs Theodor - Jacobs vader wordt bekend; zie zijn vrouw -.
(26.03.1758) +Jacob De Vooght wv Judoca Huijs,63 j,ex de Biesen, Midd, p166, 340.
(24.05.1760) {SVG-Midd, p123 b226 & p124 b226} Lieven de Vooght fs Jacob + 22.09.1759, Midd OLV LM (appendant laet deser stede ende graefschepe ter prochie van onze vrouwe besuyden Aerdenburgh), X Marie Gaudesabois fs Abraham wed waarvan 1 K.: Martha Jacoba 15m. V.P.: Joannes van Nieuwenhuyse. V.M.: Abraham Gaudesabois, grootvaeder.
(21.12.1776 & 14.12.1780) {SVG-Midd,p153b236 & p172b242} Marie Gautersaboos fa Abram (en Anne Marie de Vos) + 01.09.1776,Midd OLV (LM), synde appendant laeteresse der stede van Middelburgh in Vlaenderen. Welke St. heeft doen maken Joseph Pieters fs Pieter wed ende besitter gebleven ten voorandigen sterfhuyse. Deze staat aldus overgevende en presenterende eerst aan Joannes van Nieuwennuese en Joseph Gautersaboos als V.P. en V.M. van Martha de Vooght fa Lieven gewonnen met de overledene in haar X 18j, Alsmede aan de voornoemde Joseph Gautersaboos en Joannes Pieters ook V.P. en V.M. van Pieter 12 j, Agnes 13 j en Monica 4 j,3 K. gewonnen met de overledene en Joseph Pieters in haar laatste of XX, makende also vier hoofdstaken ten deze sterfhuize.