Notities bij: Joannes Van Maele

Geert De Tavernier, bewerking wezenregisters Brugse Vrije: register nr. 16506, f. 49, Zedelgem, Akte van 25-01-1748.
Marie Anne (7 j), Franchois (3 j) & Joanne Therese (1 j en 2 maanden), k.v. Van Maele Joannes (z.v. Franchois) & Pattyn Anna (d.v. Joseph).
Voogden: Van Slembrouck Jan & Logghe Jan.
Ze erven van hun vader, + 27-12-1746 te Zedelgem (onroerend goed te Zedelgem). De moeder als bezitster.
Akte van 05-02-1751.
Ze erven van De Pauw Pieternelle (d.v. Thomaes), + 16-10-1750 te Zedelgem (er was onroerend goed dat ondertussen verkocht werd). Haar staat van goed werd geliquideerd op 03-12-1750. Ter liquidatie traden Van Slembrouck Jan & Verplancke Carel als voogden op.
Akte van 09-11-1756.
Ze erven van Van Slembrouck Anna (d.v. Pieter & De Cnock Anna), + 07-10-1756 te Zedelgem (geen onroerend goed). Redant en mede-erfgenaam: Van Maele Pieter.
Akte van 07-02-1766.
De wees Francois erft van zijn zus Joanne Therese, minderjarig, + 20-09-1755 te Zedelgem (geen onroerend goed). Rendant: Pieter. Tegelijk legt Vanden Berghe Thomaes (gehuwd met de zus van de wees) de eed af als voogd i.p.v. Verplancke Carel.