Notities bij: Joannes De Grande

x (Tielt 1707) Godeliva De Vriese