Notities bij: Egidius Georgius Vergote

x Jacoba De Jonghe