Notities bij: Guillelmus Verduyn

x Angela De Ruytter /wonende te Kortemark