Notities bij: Guillielmus Verduyn

x Angela De Ruytter /wonende te Kortemark