Notities bij: Ann Riemaeker

KW 14.4.2000
Maandagavond jl. overleed de 30-jarige Ann Riemaeker uit Sint-Kruis na een ongeval op de E40 in Loppem. Zij werd het slachtoffer van een banale aanrijding, zonder veel stoffelijke schade. Het slachtoffer bleek zwanger te zijn.
Het ongeval deed zich voor maandagavond omstreeks 23 u. Depa Sing, de Indische echtgenoot van Ann Riemaeker, voerde een inhaalmanoeuvre uit. Na het voorbijsteken van een Nederlandse vrachtwagen raakte hij onverhoeds, bij het invoegen, de camion lichtjes. Depa Sing _ van beroep chauffeur voor een textielbedrijf _ slaagde erin zijn voertuig tot stilstand te brengen op de pechstrook van de E40.
Tot zijn ontzetting bemerkte de automobilist dat zjn echtgenote na het ongeval levenloos naast hem zat. Uiterlijk vertoonde Ann Riemaeker _ bediende bij BN Bombardier _ nochtans geen enkel opvallend teken van verwondingen. De hulpdiensten slaagden er niet meer in de jonge Bruggelinge te reanimeren. Haar ongeboren kind kon evenmin gered worden.
Een autopsie op verzoek van het Brugse parket bracht aan het licht dat Ann Riemaeker wellicht overleed ten gevolge van een inwendige bloeding en een kwetsuur aan het hoofd. Om volledige zekerheid te hebben over de doodsoorzaak wordt er nog een toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Maar bij het ter perse gaan was het resultaat hiervan nog niet gekend.
Ann Riemaeker en Depa Sing woonden al negen jaar in de Julius Dhoogelaan in Sint-Kruis. Het echtpaar had twee kleine kinderen. Die worden opgevangen door de grootouders, die in Eernegem wonen. Depa Sing werd maandag in schocktoestand opgenomen in een ziekenhuis. Aan de diepbedroefde familie biedt onze redactie haar oprechte blijken van deelneming aan.
(SVK)