Notities bij: Martinus Alleyn

x Adriana De Groote:

RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr. 560, staat vangoed, aktedatum 1721
Maerten Elleyn, laat heerlijkheid Roden +29.11.1717
x Adriane De Groote
k: Maerten (geboren na overlijden vader),
VP: Anthone Elleyn, grootvader wees
VM: Joannes De Groote alias De Grande fs Joos
zij hertrouwde met Guilliame Van Reybrouck, Maerten woonde bij grootvader Anthone Elleyn