Notities bij: Anna De Cloet

x Jan Maertens fs Lambrecht (cfr svg Brugse Vrije 1°reeks nr. 18558). Jan Maertens + Zedelgem 26.9.1645. Kdn: (1) Pieter, meer dan 25 jaar, (2) Jan °ca 1625, (3) Cornelis °ca 1629, (4) Jacob °ca 1623, (5) Tanneken x Lucas De Ruddere, (6) Lucas x Barbele fa Niclays Storme, (7) Janneken x Berthel Ghijs
Zij bezit gronden te Zedelgem gemeen met haar broers Jan, Adriaen en Pieter De Cloet, deels gekomen van haar grootmoeder Catheline Buuck en deels van haar grootvader Pieter De Proost