Notities bij: Jacobus De Wachtere

x Joanna Coolman (Wez. Wijnd. p 200) xx Maria De Jonghe (wez. Wijnend. 2 p. 167)