Notitie voor: Brent Patteeuw

op bidprentje Germaine De Munter: Glenn

2016: heeft een dochter Laure