Notities bij: Maria Patteeuw

krant van West-Vlaanderen, editie Roeselare, 12.8.2005
Maria Patteeuw (Zuster Beata)
Maria Patteeuw zag het levenslicht in Wingene op 24 maart 1919. Ze legde haar kloostergeloften af op 20 maart 1944. Meteen werd zij opgenomen in de Orde van de Zusters van Liefde in Roeselare en kreeg er de naam Zuster Beata. Haar familie in leven zijn schoonzus Marcel(+) Patteeuw - Maria Denolf, zus Alfons(+) Verbeke - Suzanne Patteeuw en schoonbroer en zus Georges en Godelieve Sanctorum - Patteeuw.
In 1944 werd Zuster Beata vertrouwd met Roeselare waar zij zich onmiddellijk ontfermde over een zeer christelijk en humanitair werk. In het klooster werd een klein weeshuis in het leven geroepen, om kinderen die in de verschrikkelijke oorlogsomstandigheden vader en moeder hadden verloren, een menswaardig leven te geven en te laten opgroeien. Gelijktijdig kon zij een vroeger beroep uitoefenen. Zij kreeg immers vroeger een opleiding als coupeuse en modinette en zorgde nu in het klooster voor de kledij van haar kloosterzusters. Toch roemde zij niet op haar kennis en zij was bijzonder stil van aard. Zelfs op een foto werd zij nauwelijks opgemerkt en hield zij van dezelfde soberheid.
Sinds een drietal maanden was Zuster Beata bedlegerig. Zij werd steeds zwakker en het hartritme verloor de goede cadans door hoge ouderdom. Zij stierf rustig op zondag 7 augustus. Zuster Beata wordt vandaag vrijdag na een uitvaartliturgie begraven op de nieuwe stedelijke begraafplaats.(HVC).