Notities bij: Jacques Patteeuw

fuselier, gestorven in het garnizoen van Menen