Notities bij: Anna Petronella De Witte

x Theodor Van Hove, wonende te Leffinge