Notities bij: Regina Van Honacker

huwde in 1737 te Brugge St.-Jacob met Guillaume De Meirlare