Notities bij: Joanna De Ketelaere

x Petrus Storme : Margarita (sterft zonder nakomelingen)