Notities bij: Jacoba Van Houtte

x Philippus Haeghebaert