Notities bij: Maria Lud. De Riemaecker

x August Callens