Notities bij: Guillielmus De Cangny

x (Tielt 4.2.1648) Judoca De Jonckheere fa Jacobus