Notities bij: Joanna Van Brabant

x (Tielt 17.7.1614) Passchasius Vande Casteele fs Joannes xx (ong 1625) Egidius De Cock