Notities bij: Maria Catharina De Jonckheere

x (1685) Adriaen Vanderougstraete