Notities bij: Jacobus Monballiu

x (Rud. 1649) De Lycke Jacoba