Notities bij: Maria Doyen

x Marijn Logghe, zie Wez. Wijnendaele II p. 119