Notities bij: Elisabeth Pollet

Dit gezin telde 4 kinderen. erfgrond te Quisenet en Bondue, kasselrij Rijsel.