Notities bij: Martinus Van Massenhove

Vrijwel onleesbare akte: "ss ... Claijs et Martina ..." en volgende akte slaat op "baptisata est Michaelina fa ...vanmassenh.." ?? tweeling of ander ouders alvast niet in de tafel.