Notities bij: Petrus Haesaert

1652 gehuwd met Maeyken De Neckere fa Joos.