Notities bij: Marinus Beernaert

x Mayken Cloet fa Roeland; heeft 1 dochter: Catharina

WA geen immeuble goederen en was smid. Prijzers van de catheylen waren Jan Van Walleghem en Jan Vanden Driesse en van het smidts alaam Laureyns Beernaert zijn vader en Maerten De Muelenaere, schoonbroer. VP was Jan Van Walleghem, schoonbroer. Obiit 6 lectio.