Notities bij: Jacoba Bernaert

P = Adrianus Van Houtte (of Houze) en M = Francisca Baes. Niet in WA 1679. Sepulta infans Joannis Beernaert.