Notities bij: Petronella De Keysere

ss: Paulus De Man en Joanna Meyngheers.