Notities bij: Petrus Versyck

ss: Georgius Versick en Joanna Van Massenhove fa Petrus, Pieter wordt geboren als 'filius illegitimus ex fornica' = uit overspel.

RAB, Wynendaele 397 f. 109
Pieter Versyck fs Pieter & Tanneken Van Massenhove, +Torhout 9.11.1694
x Tanneken Vande Weghe fa Steven
geen kdn
hoirs 1/1 bed:
1. Anna x Pieter Prophete
2. Joanne x Joos De Clerck
3. Christiaen (+) x Mayken De Keysere: 5 kdn
gronden van zijn ouders gekomen: 12 g. = 1/4 van 2 hofsteden, één waarop hij overleden is en één waar Pieter Prophete woont
saldo 224 p.